Λακεδαιμονίων Πολιτεία

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ


Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η με κάθε νόμιμο μέσο διάδοση της προ βυζαντινής περιόδου κλασσικού ελληνικού πολιτισμού, διασώζοντας και αναδεικνύοντας την πολιτισμική παράδοση ως προς την ελληνική φιλοσοφία, την εθνική λατρεία, τις τέχνες, την άθληση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των νεοελλήνων στην προγονική τους κοσμοαντίληψη.


ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα προς επίτευξη του σκοπού

Τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται ο σκοπός του Σωματείου, μεταξύ άλλων, είναι:

1. Με διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, εκθέσεις και μελέτες εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα καθώς και με την οργάνωση ομάδων εργασίας.

2. Με περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, τελετές και διοργανώσεις εκδηλώσεων τοπικών ιστορικών γεγονότων.

3. Με έκδοση εντύπων και περιοδικών καθώς και δημοσίευση άρθρων σχετικών με τους σκοπούς του Σωματείου.

4. Με οργάνωση βιβλιοθήκης και παραγωγή υλικού για χρήση με οπτικοακουστικά μέσα.

5. Με ένταξη σε συναφείς ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις.

6. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου